Browse By Author Name - Černá, Andrea

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Černá, Andrea: Štúdium termooxidačnej stability butadiénstyrénového kaučuku s prídavkom rôznych antioxidantov využitím DSC metódy. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.