Browse By Author Name - Čermáková, Hana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čermáková, Hana: Stanovenie sacharidov v topinamburovom extrakte. Katedra sacharidov a konzervácie potravín CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.