Browse By Author Name - Čeri, Ľudovít

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čeri, Ľudovít: Vyhodnotenie vybraných parametrov biologického odstraňovania dusíka a fosforu na komunálnych čistiarňach odpadových vôd. Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.