Browse By Author Name - ńĆeppan, Martin

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
ńĆeppan, Martin: Skupinov√© zloŇĺenie asfaltov. Urńćenie reprodukovateńĺnosti separ√°cie. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.