Browse By Author Name - Čepcová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čepcová, Katarína: Štúdium urýchleného starnutia papiera po aplikácii deacidifikačných prostriedkov. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.