Browse By Author Name - Čemanová, Lenka

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čemanová, Lenka: Tvorba GUI pre syntézu regulátorov. Oddelenie informatizácie a riadenia procesov FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2007.