Browse By Author Name - Čelko, Ján

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čelko, Ján: Príprava a fotochemické vytvrdzovanie derivátov polyvinylalkoholu. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.