Browse By Author Name - Čelináková, Zuzana

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čelináková, Zuzana: Modulovanie glutatiónového metabolizmu v erytrocytoch a erytroidnej bunkovej línii K562. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2004.