Browse By Author Name - Čechová, Danica

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čechová, Danica: EPR spektroskopia biologicky aktívneho komplexu Cu(II) s glutatiónom. Oddelenie fyzikálnej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.