Browse By Author Name - Čarná, Mária

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čarná, Mária: Nové multiterčové akridínové látky s cytostatickou aktivitou. Oddelenie biotechnológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.