Browse By Author Name - Čaracký, Ladislav

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čaracký, Ladislav: Procesy a zariadenia na ochranu historických kníh a dokumentov. Technologické schémy známych procesov a zariadení a návrh modelového zariadenia pre účely SR. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.      
Caracký, Ladislav: Technologické schémy známych procesov a zariadení a návrh modelového zariadenia SR. Oddelenie chemickej technológie dreva, celulózy a papiera FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.