Browse By Author Name - Čaplárová, Ľuba

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čaplárová, Ľuba: Charakterizácia anorganických plnív pre plasty a elastomery. Katedra anorganickej technológie CHTF, Slovenská technická univerzita, 1992.