Browse By Author Name - Čamborová, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čamborová, Katarína: Homológy PDMP-syntéza a vlastnosti. Oddelenie organickej chémie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2010.