Browse By Author Name - Čambálová, Vladimíra

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čambálová, Vladimíra: Úloha biologicky aktívnych látok vyskytujúcich sa v potravinách v prevencii rakoviny. Oddelenie biochémie a mikrobiológie FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2009.