Browse By Author Name - Čajková, Katarína

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čajková, Katarína: Vzťahy k verejnosti (public relations) a marketing v podnikoch chemického a potravinárskeho priemyslu. Katedra manažmentu CHTF, Slovenská technická univerzita, 1998.