Browse By Author Name - Čáni, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Čáni, Peter: Uplatnenie outsourcingu pri riadení IT oblasti vo vybranom podniku. Samostatné oddelenie manažmentu FCHPT, Slovenská technická univerzita, 2005.