Browse By Author Name - Urbanov

Browse Results (9 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Urbanovsk√°, Alena: Adsorpcia CO2 a butylalkoholu na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 2    
Urbanovsk√°, L√≠via: Fotoelektrochemick√° aktivita a stabilita dopovan√Ĺch TiO2 vrstiev. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Andruch, V., Balogh, I. S., Telepńć√°kov√°, M. and Urbanov√°, N. Optimization of the Complexation and Extraction of Chromium(VI) with Cationic Yellow 42 Dye Reagent Chemical Papers, Vol.57, No. 3, 2003, 208-210      
Urbanov√°, Alexandra: Overenie vybran√Ĺch vlastnost√≠ Alginitu a moŇĺnost√≠ jeho vyuŇĺitia v technol√≥gii vody. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Hurbanov√°, Ońĺga: Prieskum regioselektivity niektor√Ĺch modelov√Ĺch interesterifikańćn√Ĺch reakci√≠ lipidov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Urbanov√°, Vladim√≠ra: Pr√≠prava, tvarovanie a spekanie hydroxyapatitov√Ĺch pr√°Ň°kov. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Urbanov√°, Alena: ҆t√ļdium sorpńćnej schopnosti zeolitov pre Zn r√°dioindik√°torovou met√≥dou v z√°vislosti od pH. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Urbanovsk√°, Martina: ҆t√ļdium Ň°trukt√ļry prieńćnych v√§zieb vo fosforeńćno-s√≠rnych vulkaniz√°toch pr√≠rodn√©ho kauńćuku. Katedra plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Urbanov√°, Barbora: VyuŇĺitie sorbentov na b√°ze 2,3-epitiopropylmetakryl√°tu na zachyt√°vanie Hg2+ i√≥nov z vodn√Ĺch roztokov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.