Browse By Author Name - Trnkov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Trnkov√°, Veronika: MoŇĺnosti zniŇĺovania energetickej n√°rońćnosti pri prev√°dzkovan√≠ kompresorov na Etyl√©novej jednotke. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Vojtylov√°, Ter√©zia, Dospivov√°, Dana, TŇô√≠skov√°, Olga, PilaŇôov√°, Iveta, Lubal, PŇôemysl, Farkov√°, Marta, Trnkov√°, LibuŇ°e and T√°borsk√Ĺ, Petr Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 731-737 2