Browse By Author Name - Sot

Browse Results (4 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Martinkov√°, M., Gonda, J., ҆otekov√°, M., BudńõŇ°insk√Ĺ, M. and C√≠saŇôov√°, I. Contribution to the Stereoselective Synthesis of (3‚ÄôS)-3‚Äô-Isothiocyanato-3‚Äô-C-vinyl-3‚Äô-deoxyuridine and its Derivatives Chemical Papers, Vol.59, No. 2, 2005, 113-116      
Sot√°k, Tom√°Ň°: Epoxid√°cia prop√©nu na nanoŇ°trukturovan√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 1    
҆ottn√≠k, Branislav: Pertrakcia karboxylov√Ĺch kysel√≠n z modelov√Ĺch fermentańćn√Ĺch roztokov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Psota, Andrej: Recykl√°cia technologick√©ho odpadu z v√Ĺroby sklen√Ĺch vl√°kien. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.