Browse By Author Name - Potock

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Potock√°, Stanislava: Vplyv adit√≠v na v√§zbov√ļ schopnosŇ• bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.