Browse By Author Name - Pila

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Vojtylov√°, Ter√©zia, Dospivov√°, Dana, TŇô√≠skov√°, Olga, PilaŇôov√°, Iveta, Lubal, PŇôemysl, Farkov√°, Marta, Trnkov√°, LibuŇ°e and T√°borsk√Ĺ, Petr Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 731-737 2    
Pil√°tov√°, Marieta: Vplyv fyzik√°lno-chemick√Ĺch faktorov na produkciu metabolitov hned√©ho mutanta Trichoderma viride. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.