Browse By Author Name - Pekarovi

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pekarovińć, Pavol: Ekologicky prijateńĺn√© bielenie listn√°ńćovej sulf√°tovej bunińćiny. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.