Browse By Author Name - Pavlove, Ivan

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Pavlove, Ivan: RieŇ°enie problematiky sekvenńćn√©ho riadenia vulkanizańćn√©ho lisu, n√°vrh zariadenia. Katedra automatiz√°cie chemick√Ĺch a potravin√°rskych v√Ĺrob CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.