Browse By Author Name - Ors

Browse Results (22 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Ors√°g, Michal: 1,3-Dipol√°rne cykloadińćn√© reakcie chir√°lnych lakt√≥nov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Podgorski, W. and Lesniak, W. Biochemical Method of Oxalic Acid Production from Beet Molasses Chemical Papers, Vol.57, No. 6, 2003, 408-412      
Urban, Horst: Biochemick√© zmeny u Trichoderma viride kultivovanej v pr√≠tomnosti tenzidov. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Ors√°gov√°, Hana: Denitrifik√°cia pitn√Ĺch v√īd s etanolom v USB reaktore. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Podg√≥rska, W. and Baldyga, J. Effect of Structure of Turbulence on Drop Breakage Chemical Papers, Vol.56, No. 6, 2002, 412-417      
Borsk√°, Katar√≠na: Fotodegrad√°cia poly(e-kaprolakt√≥nu) dopovan√©ho benzilom. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Ors√°gov√°, Anna: Hodnotenie potlańćiteńĺnosti hladen√Ĺch drevit√Ĺch papierov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Dvorsk√Ĺ, Andrej: KryŇ°talografick√© Ň°t√ļdium sp√īsobu v√§zby nitr√≥zodiky√°nmetanidu v komplexoch prechodn√Ĺch prvkov. Katedra anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Chr√°stov√°, Viera and Borsig, Eberhard: Makromolekulov√° ch√©mia. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0920-4      
Podgorski, W. and Lesniak, W. On-Line Monitoring of Mould's Activity in Submerged Citric Acid Production Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 355-360      
Z√°borsk√Ĺ, Ondrej: Pr√≠prava modifikovan√Ĺch izoxazolid√≠nov√Ĺch nukleozidov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Dvorsk√Ĺ, Andrej: Pr√≠spevok k Ň°t√ļdiu Ň°trukt√ļry niektor√Ĺch fenantrol√≠noxidov√Ĺch komplexov Cu/II/. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Podgorski, W., Gruszka, R. and Lesniak, W. Respiratory Activity of Aspergillus niger W78B during Gluconic and Citric Acid Biosynthesis Chemical Papers, Vol.57, No. 1, 2003, 35-38      
Vojtylov√°, Ter√©zia, Dospivov√°, Dana, TŇô√≠skov√°, Olga, PilaŇôov√°, Iveta, Lubal, PŇôemysl, Farkov√°, Marta, Trnkov√°, LibuŇ°e and T√°borsk√Ĺ, Petr Spectroscopic study of protonation of oligonucleotides containing adenine and cytosine Chemical Papers, Vol.63, No. 6, 2009, 731-737 2    
Dvorsk√°, Eva: ҆tatistick√° charakteriz√°cia Ň°umiv√Ĺch v√≠n. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Dvorsk√Ĺ, Radovan: ҆trukt√ļra a antibakteri√°lna √ļńćinnosŇ• cefalospor√≠nov. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
H√°morsk√Ĺ, Pavol: ҆t√ļdium akosti surov√©ho kravsk√©ho mlieka v okrese KoŇ°ice. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Dvorsk√°, Viera: ҆t√ļdium jednotkov√Ĺch oper√°ci√≠ spracovania ofsetov√Ĺch tlańćov√Ĺch platn√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Borsig, ńĹubor: ҆t√ļdium metabolizmu lakt√≥zy v kvasink√°ch rodu Kluyveromyces. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Horsk√°, Adriana: VyuŇĺitie odpadov v Matador a.s.,P√ļchov ako druhotn√Ĺch surov√≠n. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Ors√°gov√°, Lenka: Zavedenie met√≥dy in vitro hodnotenia prestupu l√°tok koŇĺou. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Z√°horsk√°, Lenka: Zv√ĹŇ°enie stability orechovej plnky antioxidantami cere√°li√≠. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.