Browse By Author Name - Ondrejkov

Browse Results (7 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
MaŇ°lejov√°, Anna, Kotońćov√°, Adela, Ondrejkovińćov√°, Iveta, Pap√°nkov√°, BlaŇĺena and Valigura, DuŇ°an: Anorganick√° ch√©mia I a II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1271-X      
Kr√°ńĺov√°, Katar√≠na, Masarovińćov√°, Elena, ҆erŇ°eŇą, FrantiŇ°ek and Ondrejkovińćov√°, Iveta Effect of different Fe(III) compounds on photosynthetic electron transport in spinach chloroplasts and on iron accumulation in maize plants Chemical Papers, Vol.62, No. 4, 2008, 358-363      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., Ondrejkovińćov√°, I. and BujdoŇ°, M. Effect of selenium oxidation state on cadmium translocation in chamomile plants Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 171-175      
Kr√°l‚Äôov√°, K., Masarovińćov√°, E., LeŇ°√≠kov√°, J. and Ondrejkovińćov√°, I. Effects of Cd(II) and Zn(II) complexes with bioactive ligands on some photosynthesizing organisms Chemical Papers, Vol.60, No. 2, 2006, 149-153 1    
Ondrejkov√°, Zuzana: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra deriv√°tov furanu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ondrejkovińćov√°, Iveta, MikloŇ°, DuŇ°an and ҆tef√°nikov√°, Silvia Preparation and characterization of diethylnicotinamidium perchlorate Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 536-540      
Ondrejkov√°, Monika: Zmeny neńćokol√°dov√Ĺch cukroviniek pońćas technologick√©ho procesu a skladovania. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.