Browse By Author Name - Mierka, Tibor

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Mierka, Tibor: Anal√Ĺza ekonomick√Ĺch ukazovateńĺov v chemick√Ĺch podnikoch pri poskytovan√≠ podporn√Ĺch sluŇĺieb. √östav manaŇĺmentu, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.