Browse By Author Name - Macharov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Macharov√°, Lenka: Postupy hodnotenia kvality v√Ĺrobkov z rajńćiakov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.