Browse By Author Name - Kubala, Ondrej

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Kubala, Ondrej: Vyhodnotenie overovacej jednotky v√Ĺroby ńćist√Ĺch hydroxylaminov√Ĺch sol√≠. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.