Browse By Author Name - Kristi

Browse Results (31 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Novomesk√°, Krist√≠na: Aktu√°lne aspekty v√Ĺberu kozmetick√Ĺch emulg√°torov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆auŇ°a, O., KriŇ°tiak, J. and Berek, D. Characterization of Column Packings for High-Performance Liquid Chromatography by Positron Annihilation Lifetime Spectroscopy Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 368-370      
Kir√°lyov√°, Krist√≠na: Elektrolytick√© vyluńćovanie lant√°nu. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Hol√≠kov√°, Krist√≠na: Experiment√°lne Ň°t√ļdium spańĺovania uhlia a gumov√©ho odpadu. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kristian, P., Balentov√°, E., Bern√°t, J., Imrich, J., Sedl√°k, E., Danihel, I., B√∂hm, S., Pr√≥nayov√°, N., Klika, K. D., Pihlaja, K. and Baranov√°, J. Fluorescence and Structure of Methylated Acridin-9-ylthioureas Chemical Papers, Vol.58, No. 4, 2004, 268-275      
KristiŇą√°k, Peter: Frakcion√°cia biomasy odpadn√Ĺch pivovarsk√Ĺch kvasiniek pre potravin√°rske a farmaceutick√© √ļńćely. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
ńĆerni, Krist√≠na: In vitro hodnotenie fotoprotekcie kozmetiky na ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kańćmarsk√°, Krist√≠na: In Vivo NMR studies of metabolic alterations accompanying the pathogenesis of various diseases in rodent models. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Pivodov√°, Krist√≠na: Izol√°cia Ň°krobu z l√°skavca metlinat√©ho. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Zuzikov√°, Krist√≠na: Marketingov√© pl√°novanie. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Met√≥dy identifik√°cie falŇ°ovania a autentifik√°cie vybran√Ĺch potravin√°rskych v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Kiss, Kristi√°n: Modelovanie rastu a produkcia am√≠nov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
BartoŇ°, Kristi√°n: Parci√°lna oxid√°cia met√°nu na fosf√°tov√Ĺch katalyz√°toroch. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Vajdov√°, Krist√≠na: PriepustnosŇ• vodn√Ĺch p√°r a kysl√≠ka cez polym√©rne f√≥lie. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kukurov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a anal√Ĺza mlieńćne fermentovan√Ĺch v√Ĺrobkov. Katedra potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Matelkov√°, Krist√≠na: Pr√≠prava a vlastnosti bimetalick√Ĺch polym√©rnych komplexov. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Machilov√°, Krist√≠na: Protin√°dorov√° aktivita polov√Ĺch konjug√°tov izotiokyan√°tu E4-IB. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Holkov√°, Z., Pach, L., Lath, D. and KriŇ°t√≠n, J. Relation among the Aggregation of Boehmite Particles in Sols, Microstructure of Gels, nod Crystallization of Corundum Chemical Papers, Vol.58, No. 3, 2004, 149-154      
N√©methyov√°, Krist√≠na: Rezistencia vl√°knit√Ĺch h√ļb vońći antimikrobi√°lnym l√°tkam indukovan√° UV-Ňĺiaren√≠m. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Plevov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium reakci√≠ 3-flu√≥ranil√≠nu s aktivovan√Ĺmi enol√©termi. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Havranov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium tax√°nov√Ĺch produktov epifytick√Ĺch aktinomyc√©t. Produkcia, anal√Ĺza, charakteriz√°cia. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Kristi√°nov√°, Kitti: ҆t√ļdium √ļńćinku niektor√Ĺch pr√≠rodn√Ĺch antioxidantov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Slov√°k, Kristi√°n: ҆t√ļdium √ļńćinku vitam√≠nu E v stabilizańćn√Ĺch zmesiach pre PVC. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bumbalov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium zmien vn√ļtornej Ň°trukt√ļry v ńćastici hned√©ho uhlia a koksu v priebehu horenia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Matzov√°, Krist√≠na: Synt√©za a vlastnosti deriv√°tov sacharidov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Csatayov√°, Krist√≠na: Tot√°lna synt√©za (+)-epipinidin√≥nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Hovanńć√≠kov√°, Krist√≠na: Trendy v balen√≠ potrav√≠n. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Martinkovińćov√°, Krist√≠na: Vn√ļtroelektr√≥dov√© coulometrick√© titr√°cie. Stanovenie kysel√≠n a z√°sad. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Ill√©sov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie izoxazolid√≠nov√Ĺch deriv√°tov v synt√©ze anal√≥gov pr√≠rodn√Ĺch l√°tok. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jamborov√°, Krist√≠na: VyuŇĺitie r√Ĺchlej GC-MS v anal√Ĺze rez√≠du√≠ pestic√≠dov. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.