Browse By Author Name - Kov

Browse Results (1373 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set

Page 5 of 14

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9  next › last »  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gerekov√°, Petra: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti laktobacilov a ich vyuŇĺitie v pek√°rskych Ň°tartovac√≠ch kult√ļrach. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008. 2    
Bruncl√≠kov√°, Daniela: Izol√°cia, identifik√°cia a vlastnosti mlieńćnych bakt√©ri√≠. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Rambouskov√°, Gabriela: Izol√°cia, vyuŇĺitie a zdravotn√© aspekty polyfenolov Ň°upiek kakaov√Ĺch b√ībov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kuckov√°, Veronika: Izotachoforetick√° anal√Ĺza krvn√©ho s√©ra. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Bedn√°rikov√°, Anna: Izotachoforetick√© stanovenie morf√≠nu v biologick√Ĺch vzork√°ch. Katedra analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
ńéatkov√°, Eva: Kadmium v p√īde a rastlin√°ch v oblasti Neslov√≠c. Katedra ch√©mie a technol√≥gie Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
PaŇ°ekov√°, Karin: Kalkul√°cie ako s√ļńćasŇ• vn√ļtropodnikov√©ho controllingu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
ńéurkovińćov√°, Erika: Kalkul√°cie n√°kladov vo V√Ĺskumnom √ļstave vodn√©ho hospod√°rstva pre vybran√© anal√Ĺzy vody. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Chripkov√°, NadeŇĺda: Katalytick√° heterog√©nna hydrat√°cia akrylonitrilu. V√Ĺskumn√Ĺ √ļstav pre petroch√©miu, Prievidza, 1986.      
JeŇ°√≠kov√°, Ingrid: Katalytick√° redukcia dusińćnanov vo vode na b√°zick√Ĺch Pd-Cu katalyz√°toroch. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
KrŇ°Ň°√°kov√°, Gabriela: Katalyzovan√° oxid√°cia etyl√©nglykolu na glyox√°l v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Vavr√°kov√°, Erika: Katalyzovan√° oxid√°cia etyl√©nglykolu na glyoxal v plynnej f√°ze. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
LetoŇ°tiakov√°, Martina: Katalyzovan√© premeny anil√≠nu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kov√°csov√°, Anita: Katedrov√° zbierka v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Kub√≠kov√°, Blanka: Keramika na b√°ze Al2O3 pre rezn√© aplik√°cie. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001. 2    
Strelkov√°, Silvia: Kinetick√© vlastnosti Na,K-ATP√°zy v oblińćk√°ch v podmienkach experiment√°lne vyvolan√©ho diabetu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
M√ļkov√°, Janka: Kinetick√© vyhodnocovanie hydrat√°cie hlavnej zloŇĺky SAB cementu. Oddelenie keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
PeŇ°kov√°, M., Hanusek, J. and Mach√°ńćek, V. Kinetics and Mechanism of the Cyclization of Methyl (2-Cyano-4,6 dinitrophenylsulfanyl)acetate Producing Methyl 3-Amino-5,7-dinitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate Chemical Papers, Vol.58, No. 2, 2004, 133-138      
҆efńć√≠kov√°, M., ҆efńć√≠k, J., ҆efńć√≠k, J. and B√°leŇ°, V. Kinetics of Casein Micelle Destabilization Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 345-350      
Markovińá, S., Markovińá, Z., McCrindle, R. I. and Simonovińá, B. R. Kinetics of extraction of coal-tar pitch components with supercritical carbon dioxide Chemical Papers, Vol.61, No. 1, 2007, 46-50      
Vajd√≠kov√°, Jana: Kinetika adsorpcie organick√Ĺch p√°r na vybran√Ĺch sorbentoch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Vańĺkov√°, Krist√≠na: Kinetika farbenia a distrib√ļcia farbiva vo vl√°kne pri farben√≠ zmesn√Ĺch PP/PES vl√°kien disperzn√Ĺmi farbivami. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Kov√°ńć, Jaroslav: Kinetika horenia uhlia. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Pavl√°kov√°, Jana: Kinetika kryŇ°taliz√°cie b√∂hmitov√Ĺch g√©lov. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Kolekov√°, Anna: Kinetika oxim√°cie. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Polakov√°, Jana: Kinetika tvorby farebn√Ĺch produktov pońćas ńćerenia. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Peterkov√°, Zuzana: Koloristick√© vlastnosti modifikovan√Ĺch polypropyl√©nov√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992. 1    
Machcin√≠kov√°, Jana: Koloristick√© vlastnosti v hmote farben√Ĺch polyesterov√Ĺch vl√°kien. Katedra vl√°kien a textilu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Vraniakov√°, Janka: Kombin√°cia mikroextrakcie tuhou f√°zou s kapil√°rnou GC a ich vyuŇĺitie v stopovej anal√Ĺze. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Kov√°ńćikov√°, Sl√°vka: Kompozitn√© materi√°ly s magnetick√Ĺmi vlastnosŇ•ami. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Nemńćekov√°, Andrea: Kompozitn√© vlastnosti materi√°lov vyroben√Ĺch z bunińćinov√Ĺch vl√°kien a syntetick√Ĺch latexov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MartiŇ°kov√°, Zuzana: Koncentrovan√© disperzie pre pigment√°ciu polyesterov√Ĺch vl√°kien. Oddelenie vl√°kien a textilu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
UŇ°√°kov√°, Martina: Koncepcia podnikania v segmente obalov√Ĺch materi√°lov. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Band√≠kov√°, Adriana: Koncepcia uplatnenia marketingu v riaden√≠ Ň°t√°tneho podniku Slovakofarma Hlohovec. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Piatkov√°, Eva: Kondenzovan√© deriv√°ty chinazol√≠nu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Polovkov√°, J√ļlia: Konformańćn√° anal√Ĺza a interpret√°cia vibrańćn√Ĺch spektier push-pull zl√ļńćen√≠n. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 2    
Jakub√≠kov√°, Lucia: Konidi√°cia huby Trichoderma a jej vyuŇĺitie v biologickej ochrane kult√ļrnych rastl√≠n. Chemick√Ĺ √ļstav, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
MonoŇ°√≠kov√°, Martina: Kontinu√°lna v√Ĺroba n√°pojov na b√°ze medu pomocou imobilizovan√Ĺch kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
MaŇ°lankov√°, Anna: Konverzia glycerolu na dihydroxyacet√≥n vońĺn√Ĺmi a imobilizovan√Ĺmi bunkami Gluconobacter oxydans. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Svitokov√°, Michaela: Konverzia ropn√Ĺch frakci√≠ na modifikovan√Ĺch tepelne stabilizovan√Ĺch zeolitoch Y. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 3    
Knotkov√°, Milica: Konzervańćn√© l√°tky pre Ň°amp√≥ny a tekut√© detergenty. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Monńćekov√°, Jana: Kopolym√©rne styr√©n/akryl√°tov√© disperzie pre vodouriediteńĺn√© farby. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
҆vajkov√°, Eva: Kopolym√©ry male√≠nanhydridu modifikovan√© am√≠nov√Ĺmi zl√ļńćeninami. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Mlynkov√°, BoŇĺena: Kopyrol√Ĺza a kokrakovanie ropn√Ĺch frakci√≠ s polym√©rnymi odpadmi pri recykl√°cii. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
҆pirkov√°, Ivana: Kopyrol√Ĺza polyetyl√©nu s prim√°rnym benz√≠nom. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Bartekov√°, Elena: Kopyrol√Ĺza uhńĺovod√≠kov. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Mlynkov√°, BoŇĺena: Kopyrol√Ĺza zmieŇ°an√Ĺch plastov s ropn√Ĺmi frakciami. Oddelenie technol√≥gie ropy a petroch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Drab√≠kov√°, Martina: Kor√≥zia zirkonińćit√Ĺch Ňĺiaruvzdorn√Ĺch materi√°lov sklovinou. Katedra keramiky, skla a cementu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
҆ustkov√°, Ren√°ta: Kor√≥zne sk√ļŇ°ky utesnen√Ĺch anodizovan√Ĺch povlakov na hlin√≠kovom substr√°te pripraven√Ĺch v elektrolyte kyseliny fosforeńćnej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Vandriakov√°, Monika: Kor√≥zne vlastnosti anodicky oxidovan√©ho hlin√≠ka v elektrolyte na b√°ze kyseliny s√≠rovej. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Olex√°kov√°, Viera: Kryoskopia v s√ļstav√°ch MeF - B203. Katedra anorganickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Trizuliakov√°, Iveta: Kryoskopick√© stanovenie stupŇąa zrenia syrov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ocskov√°, Erika: KryŇ°taliz√°cia bohmitov√Ĺch g√©lov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Ondrejkov√°, Zuzana: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra deriv√°tov furanu. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Rusn√°kov√°, Jana: KryŇ°t√°lov√° a molekulov√° Ň°trukt√ļra meńŹnat√©ho komplexu s tiokyan√°tov√Ĺmi ligandami. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Gocn√≠kov√°, Zuzana: Kvantifik√°cia riz√≠k pri skladovan√≠ a manipul√°cii s veńĺk√Ĺmi mnoŇĺstvami ropn√Ĺch produktov. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Marńćekov√°, Monika: Kvantitat√≠vna anal√Ĺza rastu Bacillus cereus v pasterizovanom mlieku. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
M√°lekov√°, Jana: Kvantitat√≠vna anal√Ĺza rastu Mucor circinelloides v. Tieghem v z√°vislosti od koncentr√°cie NaCl a teploty. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
P√°tkov√°, Jaroslava: Kvasenie vysoko koncetrovan√Ĺch mlad√≠n. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Vollekov√°, Katar√≠na: Kvasinky slovenskej tokajskej vinohradn√≠ckej oblasti. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Snitkov√°, Klaudia: Kyselina askorbov√° vo fermentovan√Ĺch m√§sov√Ĺch v√Ĺrobkoch. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Horniakov√°, Jana: Kyslo katalyzovan√© reakcie prebiehaj√ļce na zeolitoch. Katedra organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002. 2    
Kockov√°, Monika: Kyslomlieńćne bakt√©rie ako Ň°tartovacie kult√ļry pre cere√°lne ferment√°cie. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Hol√°, Ońĺga, Annus, J√ļlius, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Sk√°kalov√°, Viera and Daniela ŇĹilinsk√°: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky I. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1020-2      
Hol√°, Ońĺga, BuŇ°ovsk√Ĺ, Ladislav, Fedorko, Pavol, Hockicko, Peter, Mackov√°, SoŇąa, Luk√°ńć, Peter, Sk√°kalov√°, Viera and ŇĹilinsk√°, Daniela: Laborat√≥rne cvińćenia z fyziky II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1023-7      
҆tibr√°nyi, Ladislav, Gracza, Tibor, ҆pirkov√°, Katar√≠na and BerkeŇ°, DuŇ°an: Laborat√≥rne cvińćenie z organickej ch√©mie II. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0827-5      
Kukuńćkov√°, Silvia: Laser Initiated Polymerization Of Water Solube Monomers. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2006.      
V√°clav√≠kov√°, Katar√≠na: Leasing ako moŇĺnosŇ• financovania podniku. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Bul√°kov√°, Katar√≠na: Listeria species - invaz√≠vnosŇ• do cicavńć√≠ch buniek in vitro a imunofluorescenńćn√° detekcia. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Danńćov√°, Lucia, Bod√≠k, Igor, BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea, Jakubńćov√°, Zuzana and Drtil, Miloslav Long-term operation of a domestic wastewater treatment plant with membrane filtration Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 451-457      
Safarik, Ivo and Safarikova, Mirka Magnetic nano- and microparticles in biotechnology Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 497-505 2    
Bartonkova, H., Mashlan, M., Medrik, I., Jancik, D. and Zboril, R. Magnetically modified bentonite as a possible contrast agent in MRI of gastrointestinal tract Chemical Papers, Vol.61, No. 5, 2007, 413-416      
BoŇ°kovińćov√°, Eva: Magnetick√© vlastnosti a Ň°trukt√ļra dvojcentrov√©ho klastra na b√°ze Fe(II)-SKIz. Katedra fyzik√°lnej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Pitl√≠kov√°, Viera: ManaŇĺment podniku a jeho Ň°pecifik√° v potravin√°rskom priemysle. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Kov√°ńćov√°, Alexandra: Marketing a komunik√°cia firmy s verejnosŇ•ou. Miesto a √ļloha public-relations v r√°mci komunikańćn√©ho mixu. Samostatn√© oddelenie manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
OndrouŇ°kov√°, Henrieta: Marketingov√° riadenie v Ň°.p. ISTROCHEM Bratislava. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Zelkov√°, Zlatica: Marketingov√° strat√©gia a.s. PALMA - TUMYS. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
BroŇ°kov√°, Am√°lia: Marketingov√° strat√©gia v Mlynsko-pek√°rensko cestovin√°rskom kombin√°te, Ň°.p. SpiŇ°sk√° Nov√° Ves. Katedra ekonomiky a riadenia chemick√©ho a potravin√°rskeho priemyslu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
҆imkov√°, Andrea: Marketingov√° Ň°t√ļdia produkcie spolońćnosti KOMAG, a.s. KoŇ°ice. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
JoŇ°tiakov√°, Petra: Marketingov√© informańćn√© datab√°zy. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999. 1    
Zuzikov√°, Krist√≠na: Marketingov√© pl√°novanie. Katedra manaŇĺmentu FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Petkov√°, M√°ria: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie odparky so stekaj√ļcim filmom. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
ńéurańćkov√°, SoŇąa: Matematick√© a experiment√°lne modelovanie roztokovej polymeriz√°cie metylmetakryl√°tu. Katedra plastov a kauńćuku CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
҆abo, Michal, Fabrici, Imrich, Gruskov√°, Viera and Varga, ҆tefan: Matematika I a II - Zbierka √ļloh z matematiky. 2. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0996-4      
҆abo, Michal, Fabrici, Imrich, Gruskov√°, Viera and Varga, ҆tefan: Matematika I a II, Zbierka √ļloh z matematiky. 2. opraven√© vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0996-4      
҆efńć√≠kov√°, Milica, ҆efńć√≠k, Jaroslav and Stopka, J√°n: Materi√°lov√© bilancie technologick√Ĺch procesov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-0950-6 11 1  
KrajŇą√°kov√°, Silvia: Materi√°ly pouŇĺ√≠van√© na spevŇąovanie a konzervovanie predmetov z historick√©ho dreva. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Tmńõj, F., Hasal, P., Limbergov√°, Z., Chmel√≠kov√°, R. and Marek, M. Mathematical Modelling of an Enzymatic Separating Microreactor Chemical Papers, Vol.55, No. 6, 2001, 339-344      
Stanńćekov√°, Stanislava: Medic√≠nske vyuŇĺitie biomateri√°lov. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Mor√°vkov√°, Zlatica: Medzif√°zov√© nap√§tie v syst√©moch roztaven√Ĺ hlin√≠k/kryolitov√° tavenina. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Merlinov√°, Iveta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta and Majern√≠k, Milan: Medzin√°rodn√Ĺ marketing a globaliz√°cia trhov strednej a v√Ĺchodnej Eur√≥py. 1. vydanie 1997: Vydavateńĺstvo STU, 1997. ISBN 80-227-1012-1      
Hinkov√°, A., Bubn√≠k, Z., Kadlec, P., Pour, V. and ҆tarhov√°, H. Membrane Filtration in the Sugar Industry Chemical Papers, Vol.54, No. 6a, 2000, 375-382      
Melkov√°, Ren√°ta: Membr√°nov√© prote√≠ny Mycoplasma species. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Hud√°kov√°, Martina: Meranie aktiv√≠t r√°dionuklidov v ńĺudskom tele celotelov√Ĺm pońć√≠tańćom. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Hud√°ńćkov√°, Helena: Meranie r√Ĺchlostn√Ĺch pol√≠ laser-dopplerovsk√Ĺm anemometrom. Katedra procesov a zariaden√≠ chemickej technol√≥gie, Slovensk√° vysok√° Ň°kola technick√°, 1981.      
KrŇ°ańćkov√°, Eva: Meranie, korel√°cia a predpoveńŹ viaczloŇĺkov√Ĺch dvojf√°zov√Ĺch s√ļstav. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Monńćekov√°, Zora: Metabolick√° aktivita kvasiniek rodu Rhodotorula. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Dob√°kov√°, Edita: Metabolick√© zmeny Pseudomonas aeruginosa po postantibiotickom √ļńćinku vybran√Ĺch antibiot√≠k. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Hajduńćkov√°, Katar√≠na: Metabolity termorezistentn√Ĺch h√ļb izolovan√Ĺch z potrav√≠n. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Tom√°Ň°kov√°, Drahom√≠ra: Metabolizmus arom√°tov v kvasink√°ch a vl√°knit√Ĺch hub√°ch. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      

Page 5 of 14

Result Pages:    « first ‹ previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9  next › last »