Browse By Author Name - Jakubcov

Browse Results (8 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Jakubńćov√°, Zuzana, Hlav√≠nek, Petr, Drtil, Miloslav and Bod√≠k, Igor Lab-scale testing of a low-loaded activated sludge process with membrane filtration Chemical Papers, Vol.63, No. 2, 2009, 140-145      
Danńćov√°, Lucia, Bod√≠k, Igor, BlŇ°Ň•√°kov√°, Andrea, Jakubńćov√°, Zuzana and Drtil, Miloslav Long-term operation of a domestic wastewater treatment plant with membrane filtration Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 451-457      
Jakubcov√°, Zuzana: Riadenie vybran√©ho technologick√©ho procesu v riadiacom syst√©me FOXBORO. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Jakubńćov√°, Zuzana: Stanovenie olova-210 kvapalinovou scintilańćnou spektrometriou v miner√°lnych vod√°ch. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Jakubcov√°, Lucia: ҆t√ļdium vplyvu modifikovan√©ho Ň°krobu na vlastnosti PVAL zmes√≠. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©za a syntetick√© vyuŇĺitie reakt√≠vnych vinylov√Ĺch zl√ļńćen√≠n na b√°ze fur√°nov√Ĺch deriv√°tov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Jakubcov√°, M√°ria: Synt√©zy nov√Ĺch alk√©nov√Ĺch deriv√°tov heterocyklov, prekurzorov nov√Ĺch biologicky akt√≠vnych l√°tok a vodiv√Ĺch polym√©rov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Jakubcov√°, Lucia: Vlastnosti salicyl√°tomeńŹnat√Ĺch komplexov v tuhom skupenstve a roztoku. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.