Browse By Author Name - Hyrav

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hyrav√°, Zuzana: Anal√Ĺza biologicky akt√≠vnych pol√°rnych organick√Ĺch l√°tok vo vzork√°ch s vodnou matricou s vyuŇĺit√≠m kombin√°ci√≠ separańćn√Ĺch met√≥d (LC, HPLC a GC). Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.