Browse By Author Name - Hurbanov

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Hurbanov√°, Ońĺga: Prieskum regioselektivity niektor√Ĺch modelov√Ĺch interesterifikańćn√Ĺch reakci√≠ lipidov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1