Browse By Author Name - Herzka, Pavel

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Herzka, Pavel and Boka, Michal: Person√°lny manaŇĺment. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1999. ISBN 80-227-1297-3      
҆ostronekov√°, Marta, ńéurkovińćov√°, Ag√°ta, ҆imkovic, J√°n, Herzka, Pavel, Plchov√°, Jana and Soj√°k, Peter: Z√°klady manaŇĺmentu chemick√Ĺch a potravin√°rskych podnikov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1998. ISBN 80-227-1090-3