Browse By Author Name - Havranov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Havranov√°, Alexandra: Sledovanie mikrobiologick√©ho obrazu fermentovan√Ĺch celosvalov√Ĺch v√Ĺrobkov. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Havranov√°, Krist√≠na: ҆t√ļdium tax√°nov√Ĺch produktov epifytick√Ĺch aktinomyc√©t. Produkcia, anal√Ĺza, charakteriz√°cia. Oddelenie biochemickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.