Browse By Author Name - Gomb

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gomb√°lov√°, Katar√≠na: Mikrobiologick√© aspekty hodnotenia √ļńćinnosti technologick√Ĺch procesov pri v√Ĺrobe a skladovan√≠ cere√°lnych v√Ĺrobkov. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Gomb√≠kov√°, Andrea: Pr√≠spevok k meraniu pr√≠rodn√Ĺch zdrojov r√°dioaktivity vo vod√°ch. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
GomboŇ°, Daniel: Robustn√© riadenie chemick√©ho prietokov√©ho reaktora. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.