Browse By Author Name - Gavl

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Gavl√°kov√°, Edita: Dipol√°rne cykloadińćn√© reakcie nitrilim√≠nov a pr√≠prav ich prekurzorov. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Gavlas, Jozef: Opis papierensk√Ĺch vlastnost√≠ bunińćinov√Ĺch vl√°kien. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Gavlas, Rudolf: VyuŇĺitie CCD kamery ako meracieho prvku v polygrafickej metrol√≥gii. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.