Browse By Author Name - Galusek, Du

Browse Results (3 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Galusek, DuŇ°an: PouŇĺitie kvapalinovej infiltr√°cie na pr√≠pravu dvojf√°zovej keramiky Al2O3-ZrO2. Katedra keramiky, skla a cementu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995.      
Galusek, DuŇ°an: ҆t√ļdium f√°zovej premeny alfa - Si3N4 na beta - Si3N4. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Majling, J√°n, Plesch, Gust√°v, Pach, Ladislav, ҆ajgal√≠k, Pavol, Galusek, DuŇ°an, P√°nek, Zdenek, LenceŇ°, Zolt√°n, Lalinsk√Ĺ, Tibor, K√°koŇ°, Jozef, Dr√°bik, Milan, Zn√°Ň°ik, Peter and Jesen√°k, K.: Technol√≥gia Ň°peci√°lnych anorganick√Ĺch materi√°lov. 1. vydanie Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 2002. ISBN 80-227-1734-7