Browse By Author Name - Cs

Browse Results (70 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Csoroszov√°, Edita: Adapt√°cia vl√°knit√Ĺch h√ļb na intermedi√°ty Krebsovho cyklu ako jedin√©ho zdroja uhl√≠ka. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Sz√ļcsov√°, Anik√≥: Adapt√≠vny neuro-fuzzy inferenńćn√Ĺ syst√©m (ANFIS). Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 1    
Cs√©falvayov√°, Petra: Anaer√≥bne spracovanie odstreden√Ĺch pŇ°enińćn√Ĺch v√Ĺpalkov. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Sztrecskov√°, Martina: Anal√Ĺza ftal√°tov v m√§kńćen√Ĺch typoch polyvinylchloridu. Oddelenie plastov a kauńćuku FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Janikovicsov√°, M√°ria: Biologick√Ĺ √ļńćinok novopripraven√Ĺch deriv√°tov fluor√©nu. Oddelenie bioch√©mie a mikrobiol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
B√ļcsiov√°, ńĹ., B√ļcsi, A., Hrdlovińć, P. and Chmela, ҆. Characterization of Stable Nitroxide Radicals on the Basis of Adduct Chromophore-Hindered Amine Utilizing EPR Spectroscopy in Solution and Polymer Matrix Chemical Papers, Vol.56, No. 4, 2002, 281-275      
Tak√°csov√°, M√°ria and Pr√≠bela, Alexander: Ch√©mia potrav√≠n. 1. vydanie - 1. dotlańć Bratislava: Vydavateńĺstvo STU, 1996. ISBN 80-227-0861-5      
Luk√°csov√°, Monika: Chl√≥rovan√© fenoly v potravin√°ch a v biologickom materi√°li. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Rychl√Ĺ, Jozef, Kocer, Aysegul, Tanis, Fathy, Matisov√°-Rychl√°, Lyda, Janigov√°, Ivica and Csomorov√°, Katar√≠na Comparison of isothermal and non-isothermal chemiluminescence and differential scanning calorimetry experiments with benzoyl peroxide Chemical Papers, Vol.63, No. 4, 2009, 471-478 1    
Tak√°csov√°, Jana: Elektrochemick√© Ň°t√ļdium Ň°tvorjadrov√Ĺch meńŹnat√Ĺch komplexov s 3-metylpyrid√≠nom v nitromet√°ne. Oddelenie anorganickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Cs√°ky, Tibor: Environment√°lne posudzovanie bielenia bunińć√≠n. Oddelenie chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kocsisov√°, Teod√≥ra: Fyzik√°lno-chemick√© vlastnosti oleochemick√Ĺch produktov, ich synt√©za a aplik√°cia. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006. 1    
Kar√°csonyov√°, Monika: Hodnotenie biologickej stability pitnej vody. Katedra environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Cs√≥kov√°, Nat√°lia: Hodnotenie biologicky akt√≠vnych l√°tok rastlinn√©ho p√īvodu. Katedra bioch√©mie a mikrobiol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000. 2    
Stefankovicsov√°, Gabriela: Hydrogenanńćn√° rafin√°cia stredn√Ĺch ropn√Ĺch frakci√≠. Katedra technol√≥gie ropy a petroch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Bogya, Erzs√©bet-S√°ra, Barab√°s, R√©ka, Csavd√°ri, Alexandra, Dejeu, Valentina and B√Ęldea, Ioan Hydroxyapatite modified with silica used for sorption of copper(II) Chemical Papers, Vol.63, No. 5, 2009, 568-573      
Kocsisov√°, Teodora: Izol√°cia fytosterolov z dezodorańćn√Ĺch kondenz√°tov. Oddelenie fyzik√°lnej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Kov√°csov√°, Anita: Katedrov√° zbierka v√≠nnych kvasiniek. Katedra biochemickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Csanakiov√°, Marta: Kondenzańćn√© produkty 2-aminotiofenoIu s aldehydmi a ich komplexy. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Csapl√°rov√°, Zita: Kontrola mikrobiologickej a senzorickej akosti trvanliv√Ĺch cere√°lnych v√Ĺrobkov pońćas skladovania. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Ocskov√°, Erika: KryŇ°taliz√°cia bohmitov√Ĺch g√©lov. Katedra chemickej technol√≥gie silik√°tov CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Pappov√°, Csilla: Marketingov√° strat√©gia v akciovej spolońćnosti PALMA-TUMYS. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
Kov√°cs, Alexander: Modelovanie aktiv√°cie Carrousel v syst√©me s ńćasovou segreg√°ciou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994. 1    
Lath, D., Csomorov√°, K., Koll√°rikov√°, G., Stankovsk√°, M. and ҆olt√©s, L. Molar Mass‚ÄĒIntrinsic Viscosity Relationship of High-Molar-Mass Hyaluronans: Involvement of Shear Rate Chemical Papers, Vol.59, No. 5, 2005, 291-293      
Csiba, Gabriel: N√°hrada prietońćn√©ho chladiaceho syst√©mu za cirkulańćn√Ĺ na AVD 6 (Slovnaft). Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2008.      
Kar√°csonyov√°, Monika: N√°vrh a vyhodnotenie modelovej skl√°dky tuh√Ĺch odpadov. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1996.      
K√≥sa, Csaba: Nov√© sp√īsoby odstraŇąovania C02 z pyrol√Ĺzneho plynu. Katedra organickej technol√≥gie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Csolleov√°, Ildiko: Optimaliz√°cia reakńćn√Ĺch podmienok pri odb√ļravan√≠ organick√Ĺch polutantov na imobilizovan√Ĺch TiO2 vrstv√°ch. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Cs√°nyi, Mari√°n: Oxid√°cia cyklohexylam√≠nu v parnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Takacs, R√≥bert: Papierensk√© vlastnosti chemicko-termicko-mechanick√Ĺch bunińć√≠n. Katedra technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Szolcs√°nyi, Peter: Pd(II)-CataIysed Oxycarbonylation and Aminocarbonylation in the Total Synthesis of Natural Products and their Analogues. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Iv√°ncsai, Ren√©: Postavenie komanditnej spolońćnosti v syst√©me obchodn√Ĺch spolońćnost√≠. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Nagy, Szabolcs: Postavenie spolońćnosti s ruńćen√≠m obmedzen√Ĺm v ekonomike SR. Katedra manaŇĺmentu CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Csik√≥s, Zsolt: PouŇĺitie Uniquac rovnice vo v√Ĺpońćte viaczloŇĺkov√Ĺch rovnov√°h kvapalina-kvapalina. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1998.      
Palkovicsov√°, Angelika: PouŇĺitie zaradenej denitrifik√°cie na ńĆOV Duslo ҆ańĺa. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997.      
Kar√°csonyiov√°, Darina: Priama hydroxyl√°cia arom√°tov v plynnej f√°ze. Oddelenie organickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.      
Lencs√©s, Marek: Pr√≠prava hutnej Si3N4 keramiky s pr√≠sadami SiAlOC a oxidov kovov vz√°cnych zem√≠n. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
B√ļcsiov√°, ńĹubica: Pr√≠prava, spektr√°lna charakteristika, fotochemick√° stabilita a fotostabilizańćn√° √ļńćinnosŇ• viacfunkńćn√Ĺch znańćiek typu chromof√≥r/ HAS. √östav polym√©rov, Slovensk√° akad√©mia vied, 2000.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F. and ńĆiŇĺm√°rik, J. Relationship between physicochemical properties, lipophilicity parameters, and local anesthetic activity of dibasic esters of phenylcarbamic acid Chemical Papers, Vol.61, No. 3, 2007, 206-213      
Csat√°ri, Marek: RozpustnosŇ• zl√ļńćen√≠n chr√≥mu v kryolitov√Ĺch tavenin√°ch. Oddelenie anorganickej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009.      
Cs√©mi, Pavol: Rozvoj met√≥d absol√ļtneho stanovenia stopov√Ĺch prvkov vo vod√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991.      
Tak√°csov√°, Gizela: Selekt√≠vna anal√Ĺza vybran√Ĺch prchav√Ĺch l√°tok plynovou chromatografiou. Oddelenie analytickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Csibriov√°, Edina: Sledovanie √ļletu ńćast√≠c z fluidn√©ho reaktora pri v√Ĺrobe polypropyl√©nu a jeho vplyv na cirkulańćn√Ĺ okruh. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007.      
Csizmadiov√°, Erika: Sledovanie vplyvu adit√≠v na kvasn√Ĺ proces. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Sz√ľcs, Alexander: Software na automatick√ļ viacn√°sobn√ļ lineariz√°ciu. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
҆√≠poŇ°, Rastislav, ҆ima, Jozef, Tarapńć√≠k, Pavol and Gyurcsik, B√©la Solution properties of iron(III) complexes with 5-fluorosalicylic acid ‚ÄĒ spectra, speciation, and redox stability Chemical Papers, Vol.62, No. 5, 2008, 496-503      
Cs√©falvayov√°, L√≠via: ҆peci√°lne pokrmov√© tuky pre priemyseln√© √ļńćely. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.      
Csizmadiaov√°, Veronika: Spojit√© riadenie laborat√≥rneho zariadenia PCT40. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Kucserov√°, ńĹubica: Stabiliz√°cia farb√≠v ńćervenej repy. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Pastorekov√° - Kocsisov√°, Irena: Stabiliz√°cia konzistencie kozmetick√Ĺch emulzi√≠. Katedra mlieka, tukov a hygieny poŇĺ√≠vat√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Krascsenits, Zolt√°n: Stanovenie fluoridov vo vod√°ch. Katedra analytickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2001.      
Cs√©falvayov√°, Linda: ҆t√ļdium degrad√°cie papiera sp√īsobenej Ňĺelezodubienkov√Ĺmi atramentmi. Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Kov√°cs, Gabriel: ҆t√ļdium fotokatalyticky indukovan√Ĺch zmien povrchov√Ĺch vlastnost√≠. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kecsk√©s, Albert: ҆t√ļdium sorpńćn√Ĺch vlastnost√≠ u lignitu ako sorbentu Ň•aŇĺk√Ĺch kovov. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Szolcsanyi, Peter: ҆t√ļdium stereoselektivity ad√≠cie Grignardovych ńćinidiel na 1,2-O-izopropylid√©n-alfa-D-xylopentodialdo-1,4-furan√≥zu. Katedra organickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1994.      
Csomorov√°, Monika: ҆t√ļdium ur√Ĺchlen√©ho starnutia potlańćen√©ho papierov√©ho substr√°tu. Katedra polygrafie a aplikovanej fotoch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2002.      
Tak√°csov√°, Silvia: ҆t√ļdium zan√°Ň°ania keramickej membr√°ny pri mikrofiltr√°cii. Katedra chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
B√°sti, Csaba: Subsolidov√© rovnov√°hy v anorganick√Ĺch syst√©moch. Katedra anorganickej ch√©mie CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1992.      
Cs√ļsz, Bal√°zs: Synt√©za jatrof√°mu a jeho enantiom√©ru. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Cs√ļsz, Bal√°zs: Synt√©za jatrof√°mu a jeho enantiom√©ru. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2003.      
Andicsov√°, Anita: Synt√©za nov√Ĺch heterocyklick√Ĺch zl√ļńćen√≠n, potenci√°lnych angiotenz√≠n II receptor-antagonistov. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2005.      
Mal√≠k, I., Sedl√°rov√°, E., Cs√∂llei, J., Andriamainty, F., Kurf√ľrst, P. and Vanńćo, J. Synthesis, spectral description, and lipophilicity parameters determination of phenylcarbamic acid derivatives with integrated N -phenylpiperazine moiety in the structure Chemical Papers, Vol.60, No. 1, 2006, 42-47      
Csatayov√°, Krist√≠na: Tot√°lna synt√©za (+)-epipinidin√≥nu. Oddelenie organickej ch√©mie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2007. 2    
Derco, J. and Kov√°cs, A. Utilization of Simulation Programs for Design of Biological Units for Nitrogen Removal Chemical Papers, Vol.56, No. 2, 2002, 117-122      
Kar√°csonyov√°, Zuzana: Vplyv enz√Ĺmov na funkńćn√© vlastnosti s√≥jov√Ĺch bielkovinov√Ĺch hydrolyz√°tov. Oddelenie v√ĹŇĺivy a hodnotenia potrav√≠n FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2006.      
Cseriov√°, Ildik√≥: Vplyv modelov√Ĺch podmienok na produkciu kyseliny mlieńćnej a biog√©nnych am√≠nov laktokokmi. Oddelenie potravin√°rskej technol√≥gie FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.      
Csirmazov√°, Henrieta: Vplyv teploty a obsahu NaCl na rast kmeŇąa Enterococcus faecalis a produkciu am√≠nov. Katedra sacharidov a konzerv√°cie potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1999.      
Danics, Erik: Vplyv ur√Ĺchlen√©ho starnutia na pevnosŇ• medzivl√°knov√Ĺch spojov v Ň°tandardn√Ĺch duplexov√Ĺch h√°rkov. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1993.      
Kocsisov√°, Edita: V√Ĺber mikroorganizmov na mlieńćnu ferment√°ciu. Katedra ch√©mie a technol√≥gie sacharidov a potrav√≠n CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1991. 1    
Csontos, Peter: Zmapovanie chladiaceho syst√©mu v Heinekene, a.s. Hurbanovo a n√°vrh opatren√≠ pre zlepŇ°enie jeho chodu. Oddelenie chemick√©ho a biochemick√©ho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2010.