Browse By Author Name - Buday, Juraj

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Buday, Juraj: Aktiv√°cia s kombinovanou biomasou. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1995. 1    
Buday, Juraj: Intenzifik√°cia procesov odstraŇąovania dus√≠ka z odpadov√Ĺch v√īd - substr√°tov√° a produktov√° inhib√≠cia nitrifik√°cie. Katedra Ňĺivotn√©ho prostredia CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 2000.