Browse By Author Name - Blach, Peter

Browse Results (1 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Blach, Peter: Vytvorenie softwerovera pre riadenie tlakov√Ĺch z√°sobn√≠kov plynu pomocou riadiaceho pońć√≠tańća fy. Siemens.. Oddelenie informatiz√°cie a riadenia procesov FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2004.