Browse By Author Name - Babjakov

Browse Results (2 results found)

Subscribe to the RSS feed for this result set  Abstract Views File Downloads ResearcherID Citation Count
Babjakov√°, Jana: Bielenie bunińć√≠n peroxyzl√ļńćeninami. Katedra chemickej technol√≥gie dreva, celul√≥zy a papiera CHTF, Slovensk√° technick√° univerzita, 1997. 8    
Babjakov√°, Lenka: Denitrifik√°cia v USB reaktore s granulovanou biomasou. Oddelenie environment√°lneho inŇĺinierstva FCHPT, Slovensk√° technick√° univerzita, 2009. 7